Shima Accessories

来自日本长野县的Shimaさん,是一位金工作家。主要使用黄铜、银为素材进行饰品、造型、灯具的制作。首次合作,我们挑选了三组胸针作品,黄铜和银彩融汇交织,呈现出微妙的层次感,颜色细腻入微。表面留有锻造时的纹路,非常迷人。不管是黄铜还是银,都是会随着时间的沉淀而有所改变的素材,希望到达各位手中的每一枚,最终都沾染上各位的气质,成为你的一部分。

Silver Plated Brooch
Series 01
使用黄铜为基底,在表面镀银。蓝色部分为特殊烧制,呈现出非常丰富的色彩,如同夜空、海洋、大地......同图形的叠加,层次分明,小巧可爱。
​Circle Shape
​Size:3.1cm x 3.4cm
Triangle Shape
​Size:2.7cm x 3cm
Heptagon Shape
​Size:2.4cm x 3.6cm
Square Shape
​Size:2.4cm x 2.9cm
Raindrop Shape
​Size:3cm x 3.1cm

Brass/Silver Pins

使用黄铜和银的材质制作而成的别针。

针体部分为黄铜,装饰部分为银。

​纤细的别针配上几何图样的装饰,灵动好看。

Square Shape
​Size:8.3cm x 3.2cm
Round Shape
​Size:8.3cm x 3.3cm
Traingle Shape
​Size:8.4cm x 3.2cm
Raindrop Shape
​Size:8.5cm x 4cm
3 dots pin
​Size:1.6cm x 7.9cm
1 dot pin
​Size:7.6cm x 1.2cm
2 dots pin
​Size:7.8cm x 1.4cm
Silver Plated Square pin/M
​Size:4.2cm x 7.5cm
Silver Plated Square pin/L
​Size:5cm x 8cm
Silver Plated Round pin
​Size:4.7cm x 8.5cm